Pàgines

Política de privacitat

La teva privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica què dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se en http://visualkids.cat com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

VISUALKIDS ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: VISUALKORNER SL
 • Nom comercial: VISUALKIDS
 • NIF/CIF: B65964876
 • Adreça: C/Balmes 354 Baixos. 08006 Barcelona (Barcelona)
 • Correu electrònic: comercial@visualkorner.com
 • Activitat: Fotografia

A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diverses finalitats específiques que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Solament anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en VISUALKIDS procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció
 • Comentaris en blog
 • Formulari de registre

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en VISUALKIDS estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. VISUALKORNER SL deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, manar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable VISUALKIDS. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per http://visualkids.cat, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de privacitat.

En VISUALKIDS existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, per respondre als requeriments dels usuaris de http://visualkids.cat. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de:
  • Mailchimp (proveïdor de VISUALKORNER SL), està situat dins de la UE.

T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de:

 • Dinahosting (proveïdor de VISUALKORNER SL), està situat dins de la UE.
 • Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins de la web existeixen diversos formularis per activar la subscripció. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de:
  • Mailchimp (proveïdor de VISUALKORNER SL), està situat dins de la UE.

T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de:

 • Dinahosting (proveïdor de VISUALKORNER SL), està situat dins de la UE.
 • Formulari d’alta per a comentaris del blog: Per comentar les publicacions del blog http://visualkids.cat es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email. Una vegada donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com desitgi i donar resposta sobre els anteriors. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de:
  • Dinahosting (proveïdor de VISUALKORNER SL), està situat dins de la UE.
 • Formulari de Registre: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, Adreça, Anaven, perquè puguis crear-te un compte en el nostre sistema i tinguis accés a les seves funcionalitats. T’informo que les dades que ens facilites estaran situats en els servidors de:
  • Dinahosting (proveïdor de VISUALKORNER SL), està situat dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. VISUALKIDS pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de http://visualkids.cat, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de VISUALKORNER SL. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de VISUALKIDS . Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord a l’establert en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, VISUALKORNER SL (VISUALKIDS ) amb domicili en C/Balmes 354 Baixos. 08006 Barcelona (Barcelona) , Barcelona, 08006 serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

VISUALKIDS, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Remarketing

La funció de remarketing ens permet arribar a les persones que hagin visitat http://visualkids.cat anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remarketing és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el nostre lloc tornin a fer-ho.

Com a usuari de http://visualkids.cat t’informo que estic recopilant informació per a aquesta funció de remarketing en http://visualkids.cat.

La informació que recopilem gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook, Google Adword. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

Si no vols que la teva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pots inhabilitar l’ús de cookies de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També pots inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari a cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de tràfic web relatius a les pàgines en les quals estiguin instal·lats.

Facebook ads

En http://visualkids.cat vam utilitzar Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Google Adwords

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitarse en GOOGLE. En http://visualkids.cat vam utilitzar Google Adwords, la plataforma de publicitat de Google, que ens permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat .

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, http://visualkids.cat, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per ajudar a http://visualkids.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de http://visualkids.cat (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: Dinahosting.com, amb domicili en UE. Més informació en: Dinahosting.com (Dinahosting.com). Dinahosting.com tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a VISUALKORNER SL.

Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili a EUA. Més informació en: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a VISUALKORNER SL.

Email màrqueting: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, amb domicili a Atlanta. Més informació en: https://mailchimp.com (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp). CThe Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a VISUALKORNER SL.

Navegació

En navegar per http://visualkids.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adrecis IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google analytics
 • Alexa
 • Semrush
 • Píxel de Facebook

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

http://visualkids.cat es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

http://visualkids.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, VISUALKORNER SL s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per VISUALKIDS per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se VISUALKIDS, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a http://visualkids.cat exonerant a VISUALKORNER SL (VISUALKIDS), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de VISUALKORNER SL (VISUALKIDS) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilidad

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable a qualsevol moment comunicant-ho a VISUALKORNER SL (VISUALKIDS) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

VISUALKORNER SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, VISUALKORNER SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correu-vos comercials

D’acord amb la LSSICE, http://visualkids.cat no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis habidos a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, http://visualkids.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 19-06-2018.